Logo Buursma Administratie en Advies
Nieuws

Nieuws

Zoeken:

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024
18 april 2024
Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit ...
Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen
18 april 2024
Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van ...
Loon of schenking?
18 april 2024
Loon is een ruim begrip en omvat alles wat uit een dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en ...
Gevolgen verliesverrekening voor aanslag waarmee verlies is verrekend
18 april 2024
Een ondernemer leed in 2018 verlies. De inspecteur heeft het vastgestelde verlies bij beschikking ...
Fiscale risico's bij schuiven met panden: wat u moet weten
18 april 2024
In de complexe wereld van belastingen en onroerend goed kan het schuiven met panden aanzienlijke ...
Verdeling van aftrekposten door fiscale partners kan later aangepast worden
18 april 2024
Een echtpaar woonde met hun twee kinderen in een eigen woning. De eigen woning is gefinancierd met ...
Regelgeving scheuren grasland
11 april 2024
Voor het scheuren, doodspuiten of vernietigen van grasland gelden afhankelijk van de grondsoort ...
Herinvesteringsreserve voor afsluitvergoeding niet mogelijk
11 april 2024
De boekwinst, die een ondernemer behaalt bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel, is belast. De ...
Fiscale migratie: waar is thuis?
11 april 2024
Een belastingplichtige emigreerde in 2015 naar Duitsland, althans dat meent hij. De inspecteur stelt ...
Moeten alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden opgestuurd?
11 april 2024
De heffingsambtenaar heeft een aanslag onroerendezaakbelastingen opgelegd. De belanghebbende is het ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484