Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte
August 11, 2022
De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de ...
Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand
August 11, 2022
De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de ...
Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
August 4, 2022
Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare ...
Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting
August 4, 2022
De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende ...
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts
August 4, 2022
De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het ...
Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3
August 4, 2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 ...
Voorstel Wet vermogensbelasting 2024
July 28, 2022
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben ...
Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering
July 28, 2022
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en ...
Rekenmodel rechtsherstel box 3
July 28, 2022
De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het ...
Openstelling saneringsregeling visserij
July 28, 2022
De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484