Logo Buursma Administratie en Advies
Nieuws

Nieuws

Zoeken:

Verlaging voorschotpercentage TEK
30 maart 2023
De regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK) is op 21 maart opengesteld. In verband met een daling ...
Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb
30 maart 2023
De minister voor Klimaat en Energie heeft de subsidiemodule Advies en ondersteuning ...
Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd
30 maart 2023
De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in ...
Forfaitaire rendementspercentages 2022
23 maart 2023
Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 ...
Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes
23 maart 2023
De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de ...
Overtollige liquiditeiten onderneming
16 maart 2023
De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in ...
Keuze te laat gemaakt
16 maart 2023
Ingekomen werknemers, die onder de 30%-regeling voor de loonbelasting vallen, kunnen kiezen voor ...
Subsidieregelingen energie-innovatie en verduurzaming
16 maart 2023
Dit voorjaar stelt het ministerie van EZK meerdere subsidieregelingen open voor ...
Besluit rechtsherstel gaat Hof Arnhem-Leeuwarden niet ver genoeg
09 maart 2023
De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting blijft de gemoederen bezig houden. Na het ...
Concurrentiebeding niet overtreden door dienstverband bij buitenlandse werkgever
09 maart 2023
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst verbood de werknemer om binnen twaalf maanden na ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484