Logo Buursma Administratie en Advies
Nieuws

Nieuws

Zoeken:

KvK verstrekt voorlopig geen informatie uit UBO-register
01 december 2022
Naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie EU heeft de minister van FinanciËn de Kamer ...
Wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3
01 december 2022
Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 in de Eerste Kamer heeft de ...
Aankondiging aanpassing regeling STAP-budget
01 december 2022
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor arbeidsmarktgerichte scholing. De regeling vervangt de ...
Kabinet pakt opmerkelijke belastingconstructies aan
01 december 2022
Het ministerie van FinanciËn is een project gestart om opmerkelijke belastingconstructies in kaart ...
Toerekening helft winstuitdeling aan partner
24 november 2022
Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst ...
Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond
24 november 2022
De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen ...
Bedrag vrijstelling thuiswerkvergoeding 2023
24 november 2022
In de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst is vermeld dat de gerichte ...
AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden
17 november 2022
De leeftijd waarop iemand recht heeft op een AOW-uitkering en de leeftijd waarop iemand recht op een ...
Belastingplan 2023 aangenomen door Tweede Kamer
17 november 2022
De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Ook de al voor ...
Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023
17 november 2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484