Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief
May 19, 2022
De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op ...
Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren
May 19, 2022
De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van ...
Geruisloze inbreng terecht geweigerd
May 19, 2022
De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de ...
Stage- of arbeidsovereenkomst?
May 19, 2022
Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk ...
Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer
May 19, 2022
De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele ...
Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie
May 12, 2022
De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting ...
Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren
May 12, 2022
Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening ...
Goodwill te snel afgeschreven
May 12, 2022
Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de ...
Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht
May 12, 2022
Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van ...
Bedragen minimumloon per 1 juli 2022
May 12, 2022
De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484