Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Coronapandemie geen reden voor verlenging redelijke termijn
July 7, 2022
Wanneer de redelijke termijn voor de behandeling van een procedure is overschreden, heeft de ...
Wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen
July 7, 2022
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten aangenomen. ...
Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten
July 7, 2022
In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van SZW de inwerkingtreding per 1 januari 2023 ...
Geen pardonregeling omzetting kapitaalverzekeringen
July 7, 2022
Met ingang van 1 januari 2013 is het voor nieuwe gevallen niet meer mogelijk om te profiteren van ...
Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3
July 7, 2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft het beleidsbesluit met de vormgeving van het rechtsherstel ...
Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022
June 30, 2022
De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en ...
Wet betaald ouderschapsverlof
June 30, 2022
Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet ...
Bezwaarschrift in vreemde taal
June 30, 2022
De Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat de indiener van een bezwaar- of beroepschrift dat in ...
Wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022
June 30, 2022
De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Eerste Kamer gevraagd om het wetsvoorstel aanvullende ...
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022
June 30, 2022
De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484