Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Uitzondering op eis vlakke laadvloer
september 24, 2020
Om voor de heffing van bpm en mrb te kwalificeren als bestelauto dient de laadruimte van het ...
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen
september 24, 2020
In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de ...
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof
september 24, 2020
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De ...
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020
september 24, 2020
Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor ...
Belastingplan 2021: differentiatie tarief overdrachtsbelasting
september 17, 2020
Om de drempel voor jongeren bij het kopen van een woning te verlagen, wil het kabinet de ...
Belastingplan 2021: wijzigingen toeslagen
september 17, 2020
Het bestaande toeslagenstelsel kent een aantal nadelen. Daarom is een hervorming van dat stelsel ...
Belastingplan 2021: een overzicht
september 17, 2020
Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 ...
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers
september 17, 2020
Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht ...
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting
september 17, 2020
Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is ...
Belastingplan 2021: aanpassing box 3
september 17, 2020
De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484