Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie
January 17, 2019
Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van ...
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand
January 17, 2019
De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden ...
Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren
January 17, 2019
In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren ...
Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga
January 17, 2019
Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een ...
Besteding geleend geld aan eigen woning
January 10, 2019
Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning ...
Te late inkeer
January 10, 2019
Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer ...
Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking
January 10, 2019
Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens ...
Winst bij verkoop grond belast
January 10, 2019
Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit ...
Nieuw beleidsbesluit vouchers
January 4, 2019
In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de ...
Zwarte lijst laagbelastende landen
January 4, 2019
Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484