Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement
juli 22, 2021
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste ...
Mededeling verrekening door Belastingdienst
juli 22, 2021
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een ...
Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen
juli 22, 2021
Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de ...
Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang
juli 15, 2021
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een ...
Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting
juli 15, 2021
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting ...
Verplicht eigen risico Zvw 2022
juli 15, 2021
Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € ...
Steunmaatregel varend erfgoed
juli 15, 2021
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor ...
Publicatie Garantieregeling Evenementen
juli 8, 2021
De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke ...
Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021
juli 8, 2021
De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 ...
Nakoming toezeggingen over giftenaftrek
juli 8, 2021
De staatssecretaris van FinanciËn is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484