Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Berekening buitenlandbijdrage Zvw
May 24, 2018
EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van ...
Verzuimboete
May 24, 2018
Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of ...
Non-concurrentiebeding
May 24, 2018
Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat ...
Gebruikelijk loon
May 17, 2018
De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in ...
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking
May 17, 2018
De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris ...
Aanzegverplichting
May 17, 2018
Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de ...
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname
May 17, 2018
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen ...
Ketenregeling arbeidsrecht
May 9, 2018
De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor ...
Kwalificatie eigen woning
May 9, 2018
Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er ...
Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden
May 9, 2018
De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Postadres
Postbus 584
9200 AN Drachten
Bezoekadres
Ottolaan 14-10 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484