Logo Buursma Administratie en Advies

Nieuws

Zoeken:

Pilot webmodule DBA gestart
januari 14, 2021
De pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is op 11 januari 2021 van start gegaan. ...
Verlenging afspraken grensarbeiders
januari 14, 2021
De staatssecretaris van FinanciËn heeft meegedeeld dat met Duitsland overeenstemming is bereikt over ...
Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen
januari 14, 2021
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en ...
Tarieven loon- en inkomstenbelasting
januari 7, 2021
De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2021 als ...
Wijzigingen loonbelasting 2021
januari 7, 2021
In de loonbelasting zijn per 1 januari 2021 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik ...
Wijzigingen inkomstenbelasting 2021
januari 7, 2021
Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € ...
Milieulijst 2021 vastgesteld.
december 24, 2020
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Milieulijst 2021 vastgesteld. Deze ...
Energielijst 2021 vastgesteld
december 24, 2020
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst 2021 vastgesteld. In deze lijst ...
Verlenging kredietgaranties corona tot 1 juli 2021
december 24, 2020
De subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) en de subsidiemodule ...
Extra steunmaatregelen i.v.m. lockdown en verplichte winkelsluiting
december 24, 2020
In verband met de verzwaring van de lockdown en de verplichte winkelsluiting heeft het kabinet extra ...

Online boekhouden

Naar online boekhouden

Contact

Adres
Ottolaan 14 (Industrieterrein A7 Noord)
9207 JR Drachten
E: info@buursma-aa.nl
T: 0512-548185
Beconnummer: 364484